Idrettsplassen

Efteløt Idrettsplass ligger 18 km syd for Kongsberg, langs RV40.

Adressen er Efteløtmoen 27, 3618 Skollenborg