Fotball

Litt informasjon om fotballaktiviteten i Efteløt Idrettslag:
Fotballen er, på lik linje med mange andre idretter, foreldredrevet. Derfor er vi avhengig av at noen av foreldrene, kan være med på å opprettholde tilbudet til våre håpefulle.

Hvert lag må ha en oppmann. Denne personen er ansvarlig for laget, og er derfor obligatorisk ved en evt. påmelding til seriespill. Denne personen fungerer også som sekretær og er samtidig ansvarlig for de praktiske tingene rundt laget.
Trenere og evt. hjelpetrenere er de som veileder spillerne på trening og på kamp. Hvert lag kan klare seg med en trener, men vi anbefaler minimum to på så lave alderstrinn og om det skulle bli mange spillere på laget.

Påmelding av lag for seriespill skjer på våren, men det er likevel ønskelig at vi starter opp i høsthalvåret. Da kan vi bruke tiden til å ta i mot hjelpevillige foreldre, danne lag, sette oss inn i rutiner for trening og spill, lære mer om generell aktivitetstrening (frivillig aktivitetslederkurs dekket av klubben), og sist men ikke minst gjøre barna enda mer nysgjerrig på fotballens verden. Noen treninger (lek med fotball) ville også vært fint om vi kunne kommet i gang med. Da føler kanskje også barna at de har kommet i gang med fotball.

For ordens skyld: Mange av de praktiske tingene vedrørende eksempelvis innkjøp av drakter og utstyr, påmelding av lag etc. vil fotballgruppa ta seg av. Vær derfor ikke redd for å bli kastet ut i det ukjente.

Litt fakta om fotballen i Efteløt Idrettslag.

Trening:
En gang i uken er vanligst. Aktuell treningsdag bestemmes i utgangspunktet av lagledelsen.Treningen starter opp som regel i april/mai, og avsluttes i september/oktober.

Kamper:
Hjemmebanen er Efteløt Stadion. Hit kommer gjestende lag minst en gang hver halvsesong, et eller flere lag på samme dag. Antall kamper totalt på laget vil variere, men normalt 3 – 5 kampdager per halvsesong (2 – 4 kamper per kampdag).

Cup’er:
De yngste lagene pleier å få med seg en cup i året. Dette kan være lokale cup’er som f. eks. Skrim Cup (1 dag).

Dugnad:
To ganger i året må en kioskvakt påregnes. Vi har også en ”vaffelbu” på Omholtfjell som skal betjenes et par ganger på etter vinteren, men disse vaktene skal altså fordeles på samtlige foreldre i laget. Dette betyr i praksis at noen faktisk kan risikere å måtte vente et år før første dugnad kan påregnes. Altså ikke mye på den enkelte.
I tillegg til dette må selvfølgelig noen av foreldrene hjelpe til med transport av spillerne til bortekamper.

Kostnad for den enkelte spiller:
Klubbkontingent for den enkelte spiller vil dreie seg om mellom 100 – 300 kr, avhengig av enkeltmedlemskap eller familie (en liten justering for kommende år må påregnes). Vi koster drakt, shorts og strømper (shorts og strømper kun ved oppstart av lag). Fotballsko må kjøpes. Alle får 10 % rabatt på Knutsen Sport (Kongsberg).

Annet:
I oktober/november blir det avholdt en avslutningsfest for sesongen. Her får barna diplom og premie.

Håper dette var nyttig informasjon og at det samtidig vil motivere til innsats for barna. Vi vil om ønskelig gi dere ytterligere informasjon om fotballen, og ønsker dere samtidig hjertelig velkommen på ”laget”!

PS! Fotball er gøy! Ungene koser seg både på trening og kamper – så bli med på å starte opp et lag!