Bli medlem

Medlemskontingent:

Familiemedlemsskap: kr. 600,-
Enkeltmedlem: kr. 350,-
Støttemedlem: kr. 350,-

Familiemedlemsskap gjelder for familier med barn inntil fylte 18 år. Ved fylte 18 år i kontingentåret, anses disse som enkeltmedlemmer.

Det er viktig at alle som deltar i aktiviteter i regi av Efteløt Idrettslag er medlemmer, enten som enkeltmedlemmer eller sammen med familien. Vår forsikring "fanger" nemlig bare opp medlemmer dersom skader oppstår.

For å bli medlem, send en e-post til medlemsansvarlig med følgende informasjon om alle som innmeldingen omfatter:
- Navn og fullstendig fødselsdato (ikke personnr.)
- Telefonnr, mobilnr, e-post og adresse

Medlemskontingent vil bli sendt ut så snart søknad om medlemskapet er behandlet.

Ved spørsmål send e-post til: post@eftelot-il.no

I MinIdrett kan du betale kontingent, administrere ditt medlemskap og endre på informasjon om telefonnummer, e-post etc.