Diesens pokal

I 1937 styrtet et fly av typen Tiger Moth i nærheten av Meskestad-sætra. Om bord var piloten Lars Søraas og navigatør Ernst-Herman Diesen. De var på vei fra Kjeller til et flystevne på Sola da de kom inn i tett tåke. Begge ble skadet, men Søraas greide å ta seg frem til bygda etter hjelp. Mange fra bygda deltok i redningsarbeidet, og ble belønnet med hedersbevisninger etterpå.

Det ble opprettet en pris kalt Diesens Pokal, som en takk til bygda vår og menneskene her. Efteløt Idrettslag står for utdelingen. Statuettene sier at denne pokalen skal gå til en person som har gjort en stor idrettslig eller administrativ prestasjon for idrettslaget. Mange har mottatt pokalen, og noen opptil flere ganger.

2023 Kjøkkengruppa 2019 - 2023: Hilde Kjølstad, Mona Hvaale Fretland og Hanne Sortland Grøtterud

Hilde, Mona og Hanne var et svært effektivt trespann i kjøkkengruppa i perioden 2019 til 2023. De er veldig løsningsorienterte og kastet seg rundt når noe måtte gjøres og det var aldri noe problem å få ting gjort.

Hanne ble valgt inn i Kjøkkenkomitéen i 2017 og ga seg i 2023. Hun hadde også verv i styret i deler av denne tiden. Hilde ble valgt inn i Kjøkkenkomitéen i 2019 og ga seg i 2023. Mona ble valgt inn i Kjøkkenkomitéen i 2012 og er fortsatt med.

Hanne, Hilde og Mona var et veldig godt team som utfylte hverandre og alle kjøkkenoppgaver ble løst effektivt.

2022 Runar Hannevold

Runar var nestleder i idrettslaget i perioden 2014-2018. I denne perioden bygde idrettslaget kunstgressbanen og totalrenoverte lysløypa. Runar var ansvarlig for regnskapet for oppgraderingen av lysløypa, mht søknad om spillemidler og søknad om momskompensasjon.

Runar var videre kasserer i idrettslaget i perioden 2018-2020. Runar gjorde i denne perioden en meget god jobb med regnskap og årsregnskap. I denne perioden var Runar også ansvarlig for implementeringen av nytt regnskapssystem, Power Office. Power Office gjorde regnskapet for idrettslaget mer oversiktlig og enklere å betjene enn tidligere regnskapssystem. Når idrettslaget faset ut regnskapet i 2022 til Merkur AS, Hvittingfoss var det veldig bra at vi brukte Power Office, da Merkur bruker også dette regnskapssystemet. Overgangen til nytt regnskapssystem gikk derfor veldig bra.

Runar bidrog sterkt til at årsregnskapet for 2021 ble ferdig til årsmøtet. Runar var da ikke lenger med i styret i idrettslaget, slik at jobben Runar da utførte var prisverdig.

Efteløt IL fylte 80 år i 2014. Idrettslaget ble stiftet 2. september, 1934. Idrettslaget gjennomførte to arrangementer som markering av 80 års jubileet; bilrebusløp i september og dansefesten i slutten av november. Begge arrangementene ble godt mottatt av bygdas befolkning, i tillegg til at de bidro til en god inntekt for idrettslaget. Primus motor for arrangementene: Runar.

I perioden 2014- 2020 var Runar ansvarlig for hjemmesiden til idrettslaget. Videre etablerte Runar dokumentarkiv og Google mail. Runar hjelper alltid til når han blir spurt, og deler raust på kunnskapen sin.

2021 Jenter 15 - Fotball

Når styret i idrettslaget ba om kandidater til Diesens pokal for 2021, var Jenter 15 en kandidat som tidlig ble nevnt. Et enstemmig styre besluttet å gi Diesens pokal til J-15. J-15 har bestått av spillere født i 2005-2006-2007.

Jentelaget har deltatt i futsalserien (innendørs) og i utendørsserien, vår og høst. De ble kretsmestere for høstsesongen 2021.

Trenere/oppmenn for jentelaget har vært Tommy Øiesvold og Steinar Sending.

Sitat fra Tommy og Steinar:

«Jentelaget har hatt et godt samhold innad i laget. Dette til tross for at laget har bestått av 3 årskull med ulike ferdigheter. Alle spillerne har bidratt til at flere kamper ble vunnet, til tross at vi var fysisk og teknisk underlegne motstanderlaget. Det gode samholdet og at alle var med å yte sitt beste som spiller gjorde at sesongen ble veldig bra.»

2020 Berit Bøe Marstein

Berit har vært en kontinuitetsbærer for fotballen i Efteløt IL i 20 år.
Berit har gjort en veldig god innsats for mange barn og unge i idrettslaget.
Berit har trent både gutte- og jente i denne 20 års-perioden.
Berit har videre trent laget til å bli kretsmestere.
Videre har Berit vært nestleder / leder av fotballgruppa i mange år.
Berit avsluttet sitt engasjement i idrettslaget i 2020 som spillende trener for damelaget.

2018 Efteløtreserven

Efteløtreserven ble formelt opprettet i oktober 2015 i regi av Efteløt Bygdelag og Efteløt IL. Efteløt reserven består av frivillige fra bygda.

Efteløtreserven har sitt tilholdssted på Efteløt IL`s klubbhus, hvor de møtes hver torsdag for sosialt samvær, samt at de utfører dugnader for bygda. I 2018 har Efteløtreserven utført mange utbedringer på klubbhuset, som maling, små reparasjoner, rydding etc. De har videre bidratt i forbindelse med oppgradering av lysløypa.

Turstigruppa: Efteløtreserven har egen turstigruppe, som i et par år har stått for rydding og merking av gamle turstier i bygda. Mange stier er blitt ryddet og merket - til stor glede for bygdas innbyggere. Kostnadene til skilting av turstiene er blitt dekket (etterskuddsvis) gjennom Kongsberg kommune og Buskerud fylkeskommune.

Efteløtreserven har blitt en kjemperessurs for bygda, og vi setter utrolig stor pris på den jobben de gjør.

2019 Ingvild Holmbakken Hannevold

Ingvild har vært leder for fotballgruppa siden mai 2018. Hun kom inn som leder (meldte seg frivillig da det ikke ble funnet noen leder ved årsmøtet i 2018).

Ingvild startet som leder for fotballgruppa uten noen bakgrunn for fotball, slik at hun har hatt en bratt læringskurve. Ingvild har lært fort og vist et stort engasjement for fotballgruppa og driften av denne. Ingvild har fokus på at flest mulig skal få sjansen til å spille fotball og at det skal være artig å spille fotball. Ingvild har hatt fokus på å utdanne / skolere trenere og oppmenn og også vist stor interesse for å øke sin egen kompetansen gjennom trenerkurs og delaktig på møter i fotballkretsen sin regi.

2017 Roy Stordalen

Dissens pokal for 2017 tildeles Roy Stordalen.

Roy har vært i anleggsgruppa i fire år; dvs. fra 2014. Roy var de to første årene nestleder i anleggsgruppa sammen med hvor Karl Ivar Lund, som da var leder. I fellesskap fikk de anleggsgruppa til å fungere veldig bra og fikk utrettet mange oppgaver for idrettslaget. Roy tok over som leder for anleggsgruppa når Karl Ivar valgte å tre ut av gruppa, dvs. fra 2016. Roy har i denne toårs perioden vært en viktig ressurs i forbindelse med etablering kunstgressbanen. Han har vært bindeleddet mellom Efteløtreserven og styret i idrettslaget, slik at dette samarbeidet har fungert veldig bra.

Videre har Roy fungert som en vaktmester for laget, slik at små og litt større oppgaver blir gjennomført på en rask og god måte.

I forbindelse med rehabilitering av lysløypa har Roy vært leder i prosjektgruppa, slik at vi nå er halvferdig med prosjektet med å skifte ut alle lys stolpene og lysarmaturene.

Roy er vært veldig lett å samarbeide med, veldig positiv i væremåte.

2016 Jentelaget fotball

J16 ble tildelt Diesens pokal for gode prestasjoner i jentefotballen gjennom flere år. J16 ble blant annet kretsmestere i 2016.

Kaptein Linn Røros mottok pokalen.

2015 Kåre Kasseth

Kåre Kasseth ble tildelt Diesens pokal for lang og tro tjeneste for EIL.

Spesielt er verdsettes hans engasjement for kunstgressbanen.